Prawo administracyjne

 1. Home
 2. Specjalizacje
 3. Prawo Administracyjne

Pomoc prawna w postępowaniach administracyjnych

Prawo administracyjne obejmuje bardzo szeroki zakres spraw, które dotyczą tak naprawdę codzienności każdego z nas. Są to normy prawne regulujące stosunek pomiędzy obywatelem, a organem władzy publicznej, czyli urzędami, samorządami, czy też instytucjami państwowymi.

Z praktycznego punktu widzenia, z prawem administracyjnym mamy do czynienia otrzymując różnego rodzaju decyzje, chociażby te dotyczące pozwolenia na budowę.

Nasza pomoc polega na stawaniu pomiędzy organem państwa, a obywatelem lub przedsiębiorstwem. Udzielamy fachowych, praktycznych porad, a także występujemy w imieniu Klienta przed urzędami, czy też sądami administracyjnymi.

+48 693 361 478 Pomoc prawna

Prawo administracyjne w praktyce

Sprawy z zakresu prawa administracyjnego dotyczą bardzo często kwestii budowlanych, jak pozyskiwanie pozwoleń na budowę, planowanie zagospodarowania przestrzeni, wykup lokali mieszkalnych, czy też zmiany przeznaczenia konkretnego terenu. Równie często pomagamy w sprawach dotyczących uzyskania obywatelstwa oraz starania się o pozwolenia i koncesje.

Nasze doświadczenie zawodowe oraz doskonała znajomość przepisów norm prawnych pozwala nam reprezentować Klientów w sprawach dotyczących prawa administracyjnego. Świadczymy szeroki zakres usług, począwszy od

 • sporządzania wniosków,
 • poprzez reprezentowanie Klienta przed organami administracji rządowej, ,
 • skończywszy na odwoływaniu się od otrzymanych decyzji.
Skontaktuj się z nami!

Jak możemy Ci pomóc?


Nasza działalność pomoc prawną na wielu płaszczyznach:
 • Udzielamy porad prawnych dotyczących wszelkich spraw związanych z prawem administracyjnym,
 • Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami terytorialnymi i samorządowymi,
 • Przygotowujemy wnioski, skargi, odwołania od decyzji,
 • Pomagamy w uzyskaniu koncesji, licencji i pozwoleń,
 • Przygotowywanie wszelkich opinii prawnych.

Przepisy prawa administracyjnego bywają skomplikowane i doskonale wiemy, że obywatel, czy też przedsiębiorstwo potrzebują wsparcia w relacji z organami państwa. Mamy duże doświadczenie w tej gałęzi prawa i udzielamy fachowych porad pozwalających na możliwe najszybsze rozwiązanie spraw.

Prawo budowlane


Kancelaria prawa jest miejscem, w którym znajdziesz pomoc dotyczącą szerokiego zakresu spraw związanych z prawem budowlanym.

Zapewniamy specjalistyczną pomoc, która często jest niezbędna do pozytywnego zakończenia procesów dotyczących nwestycji budowlanych, uzyskiwania pozwoleń na budowę, czy też odwoływaniu się od decyzji organów państwowych.

Świadczymy również pomoc w relacjach pomiędzy inwestorami, wykonawcami i pracownikami.

Więcej o prawie budowalnym
Adwokat Zakopane

Jeśli masz inny problem na gruncie prawa administracyjnego, zadzwoń lub napisz do nas. Pomożemy w każdej sprawie!
Na wiadomości mailowe odpowiadamy zazwyczaj w ciągu 24h.